Overige gebouwen

Het luchtreinigingssysteem UV-C Air Sterilizer is ook toepasbaar in vele situaties, zoals kantoren, wachtruimten, sportscholen, kantines en meer ruimten waar zich veel personen bevinden.

Een beproefde toepassing is de UV-C Air Sterilizer in combinatie met een externe afzuigventilator.

Zodra de bewegingssensor gasten detecteert, start het reinigen van de lucht, ongeacht de hoogte van het CO²-concentratie. De ingebouwde CO²-sensor meet continu het CO²-gehalte in de ruimte en stuurt de externe ventilator aan bij een te hoge concentratie. De CO²-rijke lucht verlaat de ruimte en frisse lucht stroomt de ruimte in.

Op deze manier wordt de ruimte bij gebruik altijd volledig gereinigd, ook als dit volgens de CO²-waarde niet nodig is. Tegelijkertijd wordt de ruimte ook geventileerd, als de CO²-waarde hierom vraagt.

In de meeste gebouwen dient de ventilatie te voldoen aan het bouwbesluit. Afhankelijk van de bestemming van de ruimte moet er minimaal een bepaalde hoeveelheid lucht worden ververst. In veel gevallen is dit echter zeer beperkt. In deze situaties is de combinatie samen met een ventilatiesysteem de meest ideale oplossing. Men zal voldoen aan de gestelde norm, maar tevens een optimaal gezond binnenklimaat  bewerkstelligen.

sportschool overige gebouwen schone lucht