Horeca

Het luchtreinigingssysteem UV-C Air Sterilizer is ook toepasbaar in horecagelegenheden. Een beproefde toepassing is de UV-C Air Sterilizer in combinatie met een externe afzuigventilator.

Horeca restaurant schone lucht

Reiniging start bij detectie van gassen

Zodra de bewegingssensor gasten detecteert, start het reinigen van de lucht, ongeacht de hoogte van het CO²-concentratie. De ingebouwde CO²-sensor meet continu het CO²-gehalte in de ruimte en stuurt de externe ventilator aan bij een te hoge concentratie. De CO²-rijke lucht verlaat de ruimte en frisse lucht stroomt de ruimte in.

Op deze manier wordt de ruimte bij gebruik altijd volledig gereinigd, ook als dit volgens de CO²-waarde niet nodig is. Tegelijkertijd wordt de ruimte ook geventileerd, als de CO²-waarde hierom vraagt.

“Voldoet aan de norm van het Bouwbesluit”

In Horeca gelegenheden dient de ventilatie te voldoen aan het bouwbesluit. Voorheen was dit volgens de maatbepalende eisen in de Drank en horecawet (DHW), echter met het wijzigen van deze wet in de Alcoholwet was deze bepaling vervallen. Als gevolg van Covid heeft het kabinet per 14-8-2021 besloten deze norm tijdelijk weer te activeren. Op 27 september 2022 heeft het kabinet besloten de oude DHW definitief op te nemen in het bouwbesluit. De norm die daarvoor geldt is, is dan 13,68 m3/h per m2 vloeroppervlak. Dit zal de norm zijn waar dus minimaal aan voldaan moet worden.

Met de capaciteit van de UV-C air sterilizer kan een ruimte van 75m2 eenvoudig worden voorzien van gereinigde lucht.