Niet of niet goed ventileren is het probleem. 

Goed ventileren is de oplossing!

schone lucht veel gestelde vragen (1)

Veelgestelde vragen

Zeer effectief

De UV-C Air Sterilizer bevat extra meetapparatuur om informatie te verzamelen over de luchtkwaliteit en stemt dit af met de behoefte aan ventilatie in de betreffende ruimte.

De luchtreiniger is bovendien voorzien van een ventilator. Hiermee kan de luchtreiniger de schone lucht door de hele ruimte laten circuleren.

Dit maakt het systeem zeer effectief:

  • Wij leveren gegarandeerde doorspoeling van de gehele ruimte.
  • We hanteren een hoge uitblaassnelheid. De UV-C Air Sterilizer ventileert de hele ruimte door deze hoge snelheid.
  • De lucht wordt aan drie zijden uitgeblazen: aan de linkerkant, aan de rechterkant en aan de voorkant.
  • Er is geen sprake van luchtverdringing.
  • De lucht is 100 procent schoon bij uitgang.
  • De UV-C Air Sterilizer reinigt met ongeveer 1.000 kuub per uur.
  • De UV-C Air Sterilizer voldoet hiermee ook aan het Bouwbesluit en de gestelde richtlijnen en adviezen van het RIVM.

De voordelen

 • Uniek concept: niet alleen lucht reinigen, maar ook de mogelijkheid om te ventileren met schone lucht.
 • Veel goedkoper dan gangbare ventilatiesystemen.
 • Verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk
 • Effectief tegen virussen, bacteriën, schimmels, pollen, etc.
 • Mobiel apparaat, overal inzetbaar
 • Bouwkundige aanpassingen aan gebouwen zijn niet nodig of hooguit tot een minimum beperkt
 • Technisch volledig goedgekeurd
 • De UV-C Air Sterilizer reinigt volgens de normen van het meest recente Bouwbesluit (2012).
 • Eenvoudig te realiseren; Plug & Play.
 • Geen overlast door tocht.
 • Zeer lage geluidsbelasting; tijdens de testen zaten de proefpersonen op minder dan 1 meter afstand van de unit. Ze merkten geen verschil in geluid bij een werkende of een uitgeschakelde machine.
 • Duurzaam: minimaal materiaalgebruik en alle materialen zijn herbruikbaar.
 • Laag energieverbruik (max. 281 W)
 • Lange levensduur.
 • Weinig onderhoud; slechts één keer per jaar klein onderhoud.

CO²

Een hoog gehalte aan CO² ontstaat door het binnenhalen van vervuilde lucht of door veel mensen in een ruimte. Het CO²-gehalte stijgt als er niet of te weinig geventileerd wordt. Hoe hoger het CO²-gehalte, hoe groter de kans op verspreiding van virussen. Virussen zijn niet meetbaar, maar CO² wel. CO² meten is zelfs makkelijk! Wij hanteren de CO²-normen van het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ en reinigen op basis van deze normen. Goed ventileren en/of reinigen zorgt voor minder risico op virussen. En bovendien ook voor een schoon en gezond binnenklimaat.

Duurzaamheid

Het gebruik van de UV-C Air Sterilizer is verstandig uit oogpunt van duurzaamheid. Er is sprake van minimaal materiaalgebruik en het gebruik kost zo min mogelijk energie.

Zo hoeven in de winter zo min mogelijk ramen open om te ventileren. Normaal gesproken zou de lucht van buiten weer verwarmd moeten worden. Dat hoeft nu niet en daarmee is fors te besparen op stookkosten.

Vraag gestuurd in het kader van duurzaamheid

Op dit moment stelt de regering dat ventileren verplicht is. Ventileren moet, maar reinigen mag. Maar meer ventileren kost ook meer energie en dat past niet bij de klimaatdoelen en bij de energietransitie.

De hoeveelheid ventilatie is vraagafhankelijk. Daarom ventileren wij vraag-gestuurd!

Wij reinigen altijd de lucht in de ruimte; dat moet om het risico te verlagen en de CO²norm te halen. Tegelijkertijd meten we het CO²gehalte en op basis daarvan laten we een aanvullende voorziening aansturen om te ventileren. Zo ontstaat een vraag-gestuurde combinatie van reinigen en ventileren.

Meer over het reinigen van lucht en het belang van ventileren

Een luchtreiniger haalt de vervuiling uit de lucht (maar ververst de lucht niet).

Ventileren is het verversen en/of vervangen van vervuilde (binnen)lucht door schone buitenlucht.

Veel moderne gebouwen hebben een ventilatiesysteem dat de lucht ververst. In de ideale situatie wordt elke ruimte onafhankelijk van elkaar ververst.

De meeste gebouwen zonder ventilatiesystemen zijn aangewezen op het openen van deuren en ramen. Dit is lang niet altijd mogelijk of wenselijk. Bovendien is niet aan te tonen dat het openen van deuren en ramen voor de gewenste of de noodzakelijke ventilatie zorgt. Het aanbrengen van een goed werkend ventilatiesysteem is bouwtechnisch niet altijd mogelijk of het is een zeer prijzige optie.

Een goede oplossing is om aanvullend een luchtreiniger te installeren. Deze luchtreiniger haalt de virussen, bacteriën en schimmels uit de lucht.

Een goede luchtreiniger heeft hetzelfde (vervuiling verlagende) effect als de geopende ramen, maar zonder de nadelen. De schone lucht die uit de luchtreiniger komt, komt uit de kamer en hoeft dus niet opnieuw te worden verwarmd te worden.

Voldoende ventilatie is echter belangrijk (en zelfs verplicht). Zet daarom ventilatieroosters standaard open en zorg voor voldoende open ramen.

De combinatie van lucht reinigen en ventileren zorgt voor een schoon en gezond binnenklimaat!

Om effectief te werken, moet een luchtreiniger de schone lucht op een slimme manier door de gehele ruimte laten circuleren. Daarom is de UV-C Air Sterilizer voorzien van een ventilator.