Klaslokalen

In Nederland hebben veel scholen te maken met slecht geventileerde leslokalen en met een ongezond binnenklimaat. Veel schoolgebouwen voldoen op dit moment niet aan de geldende ventilatienormen van de overheid. Uit recent onderzoek blijkt dat heel veel klaslokalen niet voldoen aan deze eisen. Om dit op te lossen, moet het onderwijs fors investeren om aan deze eisen en normen te voldoen.

Virus corona bacterie

Lucht gereinigd met 1.000 kuub per uur

In de TechHub in Assen heeft een consortium van bedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra de UV-C Air Sterilizer ontwikkeld, op basis van de normen van het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’. De UV-C Air Sterilizer is een systeem waarbij één luchtreiniger alle lucht in een lokaal reinigt.

De UV-C Air Sterilizer reinigt met ongeveer 1.000 kuub per uur. Dit is volgens de normen (Klasse B) van het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’. Volgens de eisen van ‘Frisse Scholen’ scoren we hiermee: ‘Klasse B, goed’.

schone klaslokalen luchtreiniger

“Veelbelovende testresultaten”

Het systeem is inmiddels in de praktijk getest. De testresultaten zijn veelbelovend.

Zo zijn bij een luchtkwaliteitstest in twee identieke leslokalen tien luchtmonsters genomen. In het ene lokaal werd de lucht uitsluitend natuurlijk geventileerd volgens de richtlijn van het RIVM en in het andere lokaal werd de lucht alleen gereinigd. Het lokaal waar de lucht gereinigd werd, bevatte ruim 70% minder schadelijke stoffen dan het lokaal waar uitsluitend geventileerd werd.

virus onderzoek laboratoriumvirus onderzoek laboratorium

Financieel voordeel

Goed ventileren is voor veel scholen een forse geldkwestie. Per klaslokaal is al snel 30.000 euro nodig bij aanschaf van een gangbaar ventilatiesysteem en daarnaast is ook nog maatwerk nodig.

Het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ voorziet in een subsidieregeling voor scholen voor 30% van de kosten. Maar in de praktijk kunnen scholen de resterende 70% niet eenvoudig ophoesten.

De UV-C Air Sterilizer is financieel zeer aantrekkelijk. Een analyse toont aan dat deze oplossing per klaslokaal 50-75% voordeliger is dan de traditionele ventilatieverbeteringen.

Kortom, dit concept is beduidend goedkoper en sneller te realiseren dan bouwkundige aanpassingen van schoolgebouwen in combinatie met volledige ventilatiesystemen.